Hvad betyder OK18 for TAT-medlemmer

Du har sikkert allerede kigget resultatet af forårets aftaleforhandlinger igennem

Kære TAT-medlem

Du har sikkert allerede kigget resultatet af forårets aftaleforhandlinger igennem – hvis ikke, så finder du både en ’læs let’ version her og en mere detaljeret gennemgang af hele resultatet her

Udover det, der fremgår af de fælles dokumenter, har TAT i delforhandlingerne fået gennemslag for en stigning i sovevagttillægget for skolehjemsassistenter – et tillæg der har stået stille i rigtig mange år, og som vi derfor er godt tilfredse med at vi fik løftet. Læs mere her

TAT fik også gennemslag for et tillæg til ledere ved erhvervsskolerne, der har opnået 30 ECTS-point i diplomuddannelse i ledelse. Det gælder fra 1. oktober og detaljerne finder du her.

Som I allerede ved, vandt en samordnet og samlet arbejdstagerside frem, så den betalte spisepause er beholdt og indskrevet i aftalegrundlaget. Den aftalte lønudvikling nærmer sig den i det private, reguleringsordningen, der skal sikre at vi de næste år ikke igen sakker bagud, er justeret, så den indbyggede ulighed er fjernet, og der er fortsat afsat midler til kompetenceudvikling. Der udvikles i perioden en lederuddannelse med henblik på at udvikle lederes kompetencer i at forebygge og håndtere psykisk arbejdsmiljø.

På erhvervsskoleområdet indføres en ny cheflønaftale med virkning fra 1. januar 2019. Aftalen omfatter nyansatte chefer med personaleledelse, som aktuelt er klassificeret i lønramme 35-40 eller med et lønniveau svarende hertil.  Chefer, der er ansat inden aftalens ikrafttræden, kan vælge at overgå til at ansættes efter det nye aftalegrundlag, Aftalen kan læses i sin helhed her

Chefer, der er omfattet af aftalegrundlaget har frit organisationsvalg mellem de underskrivende centralorganisationers medlemsorganisationer – dvs. at TAT stadig er et naturlig organisationsvalg for denne gruppe, selv om der altså er åbnet for konkurrerende organisationer, som AC-org.

TAT vil, i nært samarbejde med erhvervsskoleansattes lokalafdeling, STATE, tilbyde oplæring, råd og forhandlingshjælp til nuværende og kommende medlemmer, der er omfattet af den nye aftale.

I august inviteres tillidsrepræsentanter fra alle tjenestesteder til kursusdage, der skal styrke arbejdet med den lokale opfølgning af OK18 – til bedste for alle TAT’s medlemmer.

I mellemtiden vil jeg ønske jer en rigtig god sommer og på genhør i august

 

Lars Bonde Eriksen

Formand for TAT