Formanden skriver

Efter et veloverstået delegeretmøde i Svendborg med mange spændende oplæg og ikke mindst aktiv deltagelse fra de mange fremmødte delegerede, skal vi nu have arbejdstøjet på og i gang med det faglige og organisatoriske arbejde. Men først er der lige en sommerferie, der velfortjent skal bruges til at samle kræfter og energi.

Se hele artiklen

Seneste nyheder fra TAT

Arbejdstilsynets arbejde med arbejdsmiljøaftalen, der skal øge fokus på sunde og gode arbejdspladser. Dette arbejde får stor betydning for aftaleresultatets partsprojekt om fremtidens arbejdspladser, hvor læringen fra Arbejdstilsynets fokus og de uddelte påbud skal indgå i vores arbejde.

Se hele artiklen

TAT medlemmerne er aktive i kompetenceudviklingen.

Se hele artiklen

”Ikke fyringsgrund at blive væk fra sygesamtale”

Se hele artiklen

Indledningsvis så gav fejlen i opgørelse af reguleringsordningen en mindre reduktion i lønnen så den udgør 0,09 %.

Se hele artiklen

Nyt fra TAT’s samarbejdspartnere

2022 begynder så småt at banke på døren. Hos os, i Kompetencesekretariatet, betyder det, at vi gør klar til et nyt år med en masse spændende indsatser, som du kan få gavn af på din statslige arbejdsplads

Se hele artiklen

Den 24. februar 2022 afholder PFA webinar om investering, hvor du kan blive klogere på hvordan din opsparing i PFA skal investeres

Se hele artiklen

Lizettes blog

Lizette Risgaard: Lyt til medarbejderne og skrot reglerne

Stol på de ansattes faglighed og gør op med kontrol- og regeltyranniet i den offentlige sektor, men ikke borgernes rettigheder.

Se hele artiklen

Lizette Risgaard: Mere tid til kerneopgaven i det offentlige!

I 2022 skal vi have sat gang i en positiv spiral med mindre bureaukrati, tid til kerneopgaven og ordentlige arbejdsforhold i den offentlige sektor. ...

Se hele artiklen

Klimaafgifter: Uddannelse er billetten til en grøn fremtid

Den grønne skattereform bør ledsages af massive investeringer i uddannelse. Om få dage afleverer en ekspertgruppe sine første anbefalinger til ...

Se hele artiklen

De Konservative erklærer krig mod faglig organisering: Truer den danske model

Med ønsket om at gøre det dyrere for lønmodtagerne at være med i deres fagforening er De Konservatives nye finanslovsforslag ikke blot en åben en ...

Se hele artiklen

Lizette Risgaard: NEJ til skattesnyd, sort arbejde og grov udnyttelse af de sårbare

Fagbevægelsen hilser gerne nye platformsvirksomheder velkommen, men det kræver at de acceptere spillereglerne på det danske arbejdsmarked og ...

Se hele artiklen

Tweets fra Bente Sogenfrey

Nyheder fra FH

Ros til ny politisk aftale fra fagbevægelsen

Det er et markant gennembrud at dagpengene forbedres de førte tre måneder. Der er mest gode ting i Danmark kan mere-aftalen, som netop er indgået af ...

Se hele artiklen

Lønkompensationsordningen forlænges frem til og med den 15. februar

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning for hårdt ramte virksomheder. Det sker i lyset ...

Se hele artiklen

Retssikkerheden skal styrkes

FH er enig i, at Ankestyrelsen skal kunne pålægge kommuner, der ikke lever op til kravene på socialområdet, at handle på det.

Se hele artiklen

Har vi råd til at miste for 55 mia. velfærd?

OFFENTLIG ØKONOMI I SPÆNDETRØJE: År efter år har kommunerne brugt milliarder af kroner mindre på borgernær velfærd, end der var afsat i budgettet. ...

Se hele artiklen

COVID-19 – a record number of tripartite agreements in two years has contributed to a fast recovery

The Danish government and the social partners have during the almost two years of the COVID-19 pandemic concluded 21 tripartite agreements (two not ...

Se hele artiklen