Endelig kom den

Engangsbeløb for tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.

Ved aftaleforhandlingerne i 2011, blev det aftalt at tjenestemænd skulle have mulighed for kompensation for manglende pensionsopsparing efter optjening af 37 års tjenestemandspension. Denne ordning træder i kraft pr. 1. januar 2019 ordningen skal også ses i det lys, at man vil have folk til at blive længere og længere på arbejdsmarkedet.

Se cirkulæret her Cirkulære om aftale om Engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.