Medlemstilbud

  • Man kan tegne fordelagtige forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring.
  • Bonus på indkøb via Forbrugsforeningen af 1886
  • Du har mulighed for at opnå fordelagtige lån i Tjenestemændenes Låneforening.
  • Adgang til PFA Helbredssikring på fordelagtige vilkår.
  • Mulighed for lån gennem Tjenestemændenes Låneforening.
  • Leje af feriebolig i Blåvand og Prag i Interesseforeningen hvis man har forsikring hos Tjenestemændenes Forsikring.
  • Mulighed for at deltage i en frivillig gruppelivsforsikring, hvor præmien - for tiden 50,00 kr. pr. måned - opkræves sammen med kontingentet.

Hvis du ønsker yderligere information om TAT eller indmeldelsespapirer, henvend dig til sekretariatet, gerne på e-mail: tat@remove-this.tat.dk eller brug denne indmeldelsesblanket.