Sygesamtaler - rum for klarhed og tro på fremtiden.

”Ikke fyringsgrund at blive væk fra sygesamtale”

 

Vores hovedorganisation –FH har ført en sag på vegne af 3F, hvor en arbejdsgiver havde bortvist to medarbejdere for at udeblive fra en sygesamtale.

Sagen viser at sygesamtaler er et værktøj, der skal pege fremad og søge at finde løsninger og støtte foranstaltninger. Det er således et rum, hvor begge parter har en fælles dagsorden, nemlig at medarbejderen og arbejdsgiveren får skabt fælles klarhed over forløbet, og at samtalen kan lede frem til at medarbejderen bliver rask og forhåbentlig kan vende tilbage og genoptage arbejdet med nødvendige tilpasninger.

Selvom medarbejderen har pligt til at møde op til sygesamtaler - når arbejdsgiveren indkalder, så er det en mild misligholdelse af lønmodtagers forpligtelser i ansættelsesforholdet ikke at møde op til en sygefraværssamtale. Derfor er en bortvisning helt ude af proportioner, også selv om arbejdsgiver i indkaldelsen truer med bortvisning.

Ledelsesretten giver mange beføjelser, men afgørelsen viser at den ikke fjerne hensigten med sygesamtalerne, nemlig almindelig omsorg og de bedste ønsker for medarbejderne.

Læs afgørelsen her