OK21

Tid til aftalekrav – Hvad mener TAT’s medlemmer?

 

Medlemmer og tillidsfolk skal nu op på tæerne og få samlet ideer og aftalekrav til den kommende OK21.

Som vi har skrevet om og som det har været fremme i medierne, har forhandlingsfællesskabet CFU været i dialog med Skatteministeren om muligheden for at konvertere OK21 til en étårig forlængelse af OK18. I sidste uge stod det klart, at det kunne man desværre ikke opnå enighed om. Dermed skal vi nu forberede os til OK21. 

Covid19-situationen har påvirket økonomien og beskæftigelsen i hele verdenen og dermed også i Danmark. Følgerne vil givetvis få stor indflydelse på det aftaleresultat vi kommer til at kæmpe for. 

Om dette indebærer eksempelvis en kort overenskomstperiode med et særdeles begrænset indhold eller i stedet en længere (f.eks. 3-årig) periode med et mere fyldigt indhold, er vanskeligt at spå om. Under alle omstændigheder skal fokus være på sikring af reallønnen i størst muligt omfang. Derfor vil det være et centralt punkt i vores aftalebidrag.

En forventelig smal økonomisk ramme, vil derfor definere de emner der evt. måtte blive plads til i den endelige kravsudtagelse. Det må forventes at midler til særlige organisationspuljer bliver meget små, om noget i det hele taget.  

Læringspunkter fra Covid-19 vil helt sikkert rejse en række forslag, om arbejdsformer og miljø, samt kompetenceudvikling, der ikke kun knytter sig op af økonomi, hvorfor det vil være områder der kunne være spændende at udfolde aftalekrav omkring.

Køreplanen er:

-    Aftalekrav fra TAT’s medlemmer skal være indsendt senest den 3. august kl. 12.00
-    TATs sekretariat gennemgår og kvalitetssikrer/beregner krav i perioden
-    TATs bestyrelse udvælger de endelige krav den 24. august
-    TAT fremsender aftalekrav til centralorganisationen - CO10 senest den 1. september kl. 12.00 

Vi har vedhæftet et ideoplæg til jeres inspiration (læs ideoplægget her), samt et meget kort spørgeskema (til besvarelse)som vi håber du vil bruge fem minutter på at udfylde og returnere til tat@remove-this.tat.dk

Ideoplægget har følgende overskrifter: 

•    Arbejdstid, herunder om 4-dages uge
•    Hjemmearbejdsplads – videreudvikling efter erfaringerne under Corona
•    Fritvalgsordninger
•    Løn, herunder om lokalløn, organisationspuljer og reguleringsordning
•    Tryghed i ansættelsen
•    Pension
•    Seniorordninger
•    Bedre ledere og bedre forhold for lederne
•    Kompetenceudvikling gennem hele livet

Spørgeskemaet finder du her, og når du har svaret på spørgsmålene, bedes det sendt inde til tat@tat.dk 

Med venlig hilsen

Lars Bonde Eriksen
Formand for TAT