Nyt på erhvervsskoleområdet

OK 18 er nu ved at blive udmøntet, der er indgået følgende aftaler

Aftale om ansættelse af chefer ved erhvervsskolerne

Sovevagtstillægget på plads – cirkulære klart til udsendelse

 

Chefer med personaleansvar, der er lønindplaceret svarende til LR 35-40 ansættes fremadrettet efter den nye aftale. For allerede ansatte på samme lønniveau, vil der blive tilbudt at overgå til den nye aftale. Arbejdsgiveren få ansvaret for at udarbejde et forslag til, hvordan en sådan aftale kan se ud for den enkelte.  Det skal understreges at overgangen er frivillig. Hvis man ønsker at forblive på den eksisterende aftale, er man i sin fulde ret til det.

TAT vil fra begyndelsen af august tilbyde vores medlemmer vejledning og rådgivning – dels individuelt pr. telefon, dels ved at afholde nogle eftermiddagsmøder. Vi har også planer om en række besøg ude på skolerne – så hvis I ønsker vejledning eller et TAT-besøg, så send en mail til tat@remove-this.tat.dk

Med til den nye chefaftale hører også et såkaldt frit organisationsvalg, dvs. at udover TAT - der i dag har eneansvar og forhandlingsret for denne gruppe, åbnes der for at man kan vælge en af de øvrige der er del i aftalen, f.eks. Djøf eller Uddannelsesforbundet. Vi håber naturligvis, at vore medlemmer og nye vælger at være i TAT. Vi er den organisation, der har dette område som ’speciale’ og der er meget kort vej fra medlem til ledelse og service.

For alle dem der stadig er ansat efter BEK 101, er TAT ene om forhandlingsretten. 

Læs hele aftalen her

30 ECTS-point i ledelse – løntillæg på kr. 10.000 (2012-niveau)

Desværre mangler Moderniseringsstyrelsen at færdiggøre cirkulæret om det tillæg som TAT alene kæmpede igennem for erhvervsskoleledere i OK18. Det er lovet at være ’lige på trapperne’ – men husk nu lige at få punktet med, når I indgår ny cheflønaftale – og husk efterbetalingen (fra aftalens etablering)!

Vi sender mail ud til alle STATE-medlemmer lige så snart cirkulæret er klart.

 

Sovevagtstillægget på plads – cirkulære klart til udsendelse

Så er det nu!

Alle skolehjemsassistenter skal holde øje med at sovevagt-tillægget øges og at I får den efterbetaling I har krav på (fra aftalens etablering). Er du usikker, så send os en mail, så hjælper vi.

I må også mere end gerne oplyse de af jeres kollegaer, der ikke er TAT-medlemmer, om at tillægget var en prioriteret indsats i TAT’s del af OK18-forhandlinger. TAT har plads til flere medlemmer ved skolehjemmene!

Læs mere her