Arbejdsmiljø – hvad er det?

Besparelser og et hav af konsulent-rapporter med smukke regneark, hvor man kan sætte to streger under, at færre hænder og fx Lean-tavler giver effektivitet af usete dimensioner. I denne verden er der bare ikke taget højde for, at det man arbejder med er mennesker og deres dagligdag, muligheder, kompetencer og trivsel, emner der er helt afgørende for den produktivitet, der ønskes.

Besparelser og et hav af konsulent-rapporter med smukke regneark, hvor man kan sætte to streger under, at færre hænder og fx Lean-tavler giver effektivitet af usete dimensioner. I denne verden er der bare ikke taget højde for, at det man arbejder med er mennesker og deres dagligdag, muligheder, kompetencer og trivsel, emner der er helt afgørende for den produktivitet, der ønskes.

Resultatet af den førte politik er øget nedslidning og at flere og flere får stress og andre lidelser af det stigende tempo og krav. Det er den dagligdag der rammer alt for mange lønmodtagere – selv regeringen ved, hvor galt det er fat, idet man her oplyser, at man må leve med at over 20% i fremtiden bliver uarbejdsdygtige af pres og nedslidning!

Dagligt hører man, at vi skal løbe stærkere og at vi samtidig kan se frem til et længere arbejdsliv. Hvordan hænger det så sammen med, at vi oplever et nedslidende arbejdsmiljø, hvor der er en stor stigning i folk med nedslidningsskader – fysiske og psykiske, der må forlade arbejdsmarkedet alt for tidligt og ufrivilligt? Fakta er, at der sygemeldes 17.000 dagligt pga. af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Hvor er kontrollanterne og vagthundene, der skal holde øje med disse helt urimelige forhold? Arbejdstilsynet er i samme takt som effektiviseringsskruen er drejet på ”overarbejde”, blevet systematisk nedjusteres i bevilling og ressourcer. Selvom der i samme periode er oplevet et stigende antal arbejdsulykker, har regeringen siden valget fjernet 100 mio. kr. fra bevillingen til tilsyn med arbejdsmiljøet. Den samlede besparelse har betydet, at der nu er 23% færre tilsynsførende.  

Alle de bestemmende politiker taler om vigtigheden af et godt arbejdsmiljøet, men den snak er præget af tomme løfter og modsigende handlinger. Det giver desværre frit spil til styrelser og virksomheder, der ser stort på sikkerhed og sundhed, for at vise Finansministeriet, at vi kan også stramme skruen. I det spil er lønmodtagerne og deres arbejdsmiljørepræsentanter efterladt tilbage på en perron, hvor kun få afgange stopper – om nogen overhovedet.

Der er behov for, at der investeres systematisk i arbejdstilsynet og i opbygning af et godt og menneskevenligt arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet skal have genskabt den fornødne styrke, og der skal skabes respekt for de ansatte og deres arbejdsmiljørepræsentanter, således at dialogen og medarbejderne fremstår som den vigtigste ressource, hvor deres trivsel og arbejdsmiljø indgår i fremtiden udviklingsregneark.