Arbejdsmiljø

 

Godt arbejdsmiljø - et fælles ansvar

For flertallet af TAT's medlemmer er udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø større end for det fysiske. Selv om der stadig er en del, hvis fysiske arbejdsmiljø giver belastninger og skader, er der generelt på de statslige arbejdspladser efterhånden gennem arbejdsmiljøudvalg og ledelse udviklet gode rutiner for både forebyggelse og behandling/genoptræning. Indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø halter noget bagefter. Undersøgelser dokumenterer øgede problemer med stress og andre psykiske belastninger. Det koster dyrt for såvel den enkelte som for arbejdspladsen, så det er i alles interesse at opprioritere det systematiske arbejdsmiljøarbejde. 

Første skridt må være, at såvel politisk som administrativ ledelse i staten tager opgaven alvorligt, anerkender hvad sparerunder, stadig nye omstruktureringer og ikke mindst mange indslag af en belastende ledelseskultur betyder for det psykiske arbejdsmiljø og udvikler styrings- og ledelseskultur, der fremmer trivsel og faglig udvikling.

Ledelse og medarbejdere i fællesskab skal lave retningslinjer for det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Og det er ledelsens ansvar. 

I fagbevægelsen arbejder vi, bl.a. gennem FH med at samle viden og uddanne tillidsvalgte til at bidrage med at løse denne store opgave. 

Den moderne arbejdsgiver og fagforening går i dialog og løser problemer i fællesskab. TAT arbejder løbende for at parterne i fællesskab lokaliserer barrierer for det gode psykiske arbejdsmiljø og udvikler konkrete løsningsforslag.

Har du brug for råd og sparring om dit arbejdsmiljø, kan du kontakte din lokale tillidsrepræsentant eller TAT's sekretariat 

Der kan nu hentes vejledninger til et bedre arbejdsmiljø på nettet. Det er Branchearbejdsmiljørådet for finans og ansatte på offentlige kontorer, der har udgivet nye vejledninger på nettet.

 

Arbejdsmiljøweb - Godt arbejdsmiljø velfærd og offentlig administration (arbejdsmiljoweb.dk)

Arbejdsmiljø: Nyheder, analyser, stress-test og dokumentation fra FH (fho.dk)

Offentlig styring Archives - Fagbevægelsens Hovedorganisation (fho.dk)