Bestyrelsen for Sammenslutningen af TAT-medlemmer ved Erhvervsskolerne

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 11. juni 2021:

Formand
Afdelingschef Kim Clausen, Learnmark Tech
Mob: 42127225
Mail: kicl@learnmark.dk

Næstformand 
Kollegieassistent, Claus Seierup Jensen, Syddansk Erhvervsskole, Vejle
Mob: 40115677
Mail: clsj@sde.dk 

Kasserer
Økonomiansvarlig Frank Jacobsen-Broberg, Dalum Landbrugsskole
Mob: 51346866
Mail: fjb@dalumls.dk 

Bestyrelsesmedlem
Rektor Ivan Lauridsen, Aarhus Gymnasium
Mob: 24881574
Mail: ila@aarhustech.dk 

Bestyrelsesmedlem
Indkøb og salg, John Thagaard Kristensen, Uddannelsescenter Holstebro
Mob: 99122222
Mail: jkr@ucholstebro.dk 

Bestyrelsesmedlem
Ressourcedirektør, Marianne Møjen, EUC Nord
Mob: 25356703
Mail: mmc@eucnord.dk 

Bestyrelsesmedlem
Uddannelsesleder, Mads Kirk, Tradium
Mob: 41880061
Mail: mki@tradium.dk 

1.suppleant
Lone Egstrup, 
Mob: 21416861
Mail: lone.egstrup@yahoo.dk 

2.suppleant
Chefkonsulent Knud-Erik Krøjer Hansen, TAT
Mob: 29919456
Mail: hansen1951@outlook.dk 

 

STATE generalforamlings referater