Man går først så gruelig meget ondt igennem, og så bliver man berømt!

Et citat fra H.C Andersen, der med en let omskrivning kunne passe på den situation Erhvervsskolerne er udsat for i tiden.

 

Et citat fra H.C Andersen, der med en let omskrivning kunne passe på den situation Erhvervsskolerne er udsat for i tiden.

Ved at fjerne omprioriteringsbidraget (den årlige 2% besparelse) kan vi håbe på at det første skridt mod ”berømmelsen” er taget. Havde man ikke gjort dette ville det have været helt utåleligt, at drive en attraktiv skole for de mange unge mennesker.
Det kan derfor godt lyde lidt underligt, når finansministeren kommer ud fra forhandlingslokalet og siger at man nu med aftalen har åbnet op for at flere unge mennesker kan få en erhvervsuddannelse – hvis det var regeringens drøm, hvorfor var initiativet så ikke en del af regeringens investeringsoplæg for erhvervsskoleområdet! Økonomisk utryghed skaber ikke optimale levevilkår.

Herudover afventer vi fortsat at se, hvad regeringens eud-udspil fører med sig.  

Der er stadig mange sten på vejen.

Erhvervsskolerne har brug for nye investeringer, stabilitet og et håndfast signal om at de politiske skåltaler ikke bare skal være ord, men at der også sættes gang i profilering af denne uddannelsesretning. Den fortsatte usikkerhed giver ikke flere elever i erhvervsuddannelserne og ikke mindst gør dem til et godt og attraktivt alternativ til de gymnasiale uddannelser.

Visse brancher har nu af egen drift sat gang i forsøget på at nå de unge mennesker før deres valg af uddannelsesretning. Det er et godt initiativ, der er behov for at man får fortalt den sande historie, nemlig at der findes en anden vej til ”berømmelse” i uddannelseslivet end gymnasiet og en videregående uddannelse. 

Den gode nyhed kan læses her, god læselyst-