Persondataforordning

TAT opbevarer dine data med stor respekt

I medierne har man i den sidste tid fået information om, at vi i dag den 25. maj 2018 udskifter vores nationale lovgivning på persondata området med den nye Persondataforordningen (GDPR – Generel Data Protection Regulation). Persondataforordningen gælder ikke bare i Danmark, men også i resten af EU.

Det er en forordning, der sætter yderligere fokus på borgernes ejerskab af deres persondata og i den forbindelse også deres rettigheder.

Persondataforordningen giver alle borger i et EU-medlemsland fx retten til at bede om:

-                           At få indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dem, og hvorfor vi har oplysningerne. -                           At få berigtiget oplysninger, hvis de ikke er retvisende/korrekt.
-                           At få slettet oplysningerne, der ikke længere tjener et behandlingsformål.

TAT bruger kun jeres persondata til vores arbejdet med jer som medlemmer.

I sagsbehandlingen vil vi udveksler persondata med medlemmer (egne data), arbejdsgivere, CO10, FTFA og Statens Lønsystem (Kontingent). Der vil ved kommunikation blive taget nødvendige sikkerhedsforanstaltninger (fx kryptering), således man sikrer fortrolighed og at vi lever op til forordningens krav.

Foreningen har indgået databehandleraftaler med vores systemleverandører og vil løbende følge op på disse aftaler og vores fortegnelse over behandlingsformer.

Vigtigt i forhold til vores nyhedsbreve

I TAT har vi besluttet, at jer der i dag er tilmeldt ordningen med at modtage vores nyhedsbreve, at I dermed har givet os samtykke til at vi behandler jeres persondata i overensstemmelse med Persondataforordningen. Såfremt I ikke ønsker at modtage nyhedsbreve og dermed afmelder dette slettes jeres samtykke samtidigt.

I forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev, vil du ved tilmelding samtidig give samtykke til, at TAT må behandle disse oplysninger i vores it-system for at kunne sende nyhedsbreve til dig. Oplysninger bliver ikke delt med andre og bliver ikke brugt til andre formål.

Du har til enhver tid mulighed for at afmelde dig vores nyhedsbreve.

Har du nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte TAT på TAT@remove-this.tat.dk