Fair og frie forhandlinger

Det er et fundament for den danske model, at der er reelle forhandlinger mellem arbejdsgiver og arbejdstagere. Derfor har det været meget vigtigt forud for OK-18, at man får gjort arbejdsgiverne klart, at de grundlæggende ting og rammer er på plads.

Det er et fundament for den danske model, at der er reelle forhandlinger mellem arbejdsgiver og arbejdstagere. Derfor har det været meget vigtigt forud for OK-18, at man får gjort arbejdsgiverne klart, at de grundlæggende ting og rammer er på plads.

Derfor har Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Forhandlingsfællesskabet sendt et brev til arbejdsgiverne at man tillægger det afgørende betydning, at der på undervisningsområdet indgås forhandlinger om arbejdstid med henblik på at få en aftale på plads.

Viljen til at få lavet en arbejdstidsaftale på undervisningsområdet er meget vigtig i forhold til at se den danske model som en institution, hvor vi sammen løfter resultater hjem til gavn for alle på det offentlige arbejdsmarked.

Læs 

Fælles brev fra CFU og FF

Pressemeddelelse møde CFU FF