Bestyrelsen for Sammenslutningen af TAT-medlemmer ved Erhvervsskolerne

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 15. maj 2018:

Formand
Chefkonsulent Knud-Erik Krøjer Hansen, Next-København

Næstformand
Afdelingschef Kim Clausen, Learnmark Tech Horsens

Kasserer
Økonomiansvarlig Frank Jacobsen-Broberg, Dalum Landbrugsskole

Bestyrelsesmedlem
Inspektør Lone Egstrup, Tradium

Bestyrelsesmedlem
Administationschef Henning Holmgaard, Haderslev Handelsskole

Bestyrelsesmedlem
Skolehjemsassistent, Claus Seierup Jensen, SDE Campus one, Vejle

Bestyrelsesmedlem
Projektchef Aage Krogsdal, Aarhus Tech

1.suppleant
Økonomichef Kim Hassel-Pflugh, Syddansk Erhvervsskole Odense

2.suppleant
Vacant

 

STATE generalforamlings referater