Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT er en gammel dame, hun blev stiftet den 5. november 1913.

Medlemmerne fordeler sig på en lang række arbejdspladser rundt i hele Danmark, og der er næsten lige mange kvinder og mænd organiseret.  TAT’s medlemmer er beskæftiget på rigtig mange forskellige områder, og har derfor ikke samme fag.

Formål
Foreningens formål er, at varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser vedrørende ansættelses og pensionsforhold. TAT er meget opmærksomme på den store forskellighed i medlemmernes arbejdspladser, ansættelser, stillinger og organisatoriske stillinger, hvilket indgår i varetagelsen af foreningens medlemsbetjening og fagpolitiske arbejde.