Forårstegn på det private overenskomstområde

Det er ikke bare stenbideren der er kommet tidligt frem i vores kystnære farvande og varsler forår. Nu er der også forår på overenskomstområdet på det private område. 

 

Der er netop indgået aftale for en del af det private overenskomstområde, der rummer en række forbedringer og tanker, der helt sikkert vil smitte af på de forhandlinger, vi i staten står overfor.

Det er ikke bare stenbideren der er kommet tidligt frem i vores kystnære farvande og varsler forår. Nu er der også forår på overenskomstområdet på det private område. 

Der er netop indgået aftale for en del af det private overenskomstområde, der rummer en række forbedringer og tanker, der helt sikkert vil smitte af på de forhandlinger, vi i staten står overfor.

Der har været fokus på at hæve mindstelønnen med 7,50 kr. og med et udgangspunkt på 110 kr. er der tale om en procentuel fin stigning.

På det private område har individualiseringen af overenskomstresultatet været testet af over et par aftaleperioder. Den har været positivt modtaget, og nu får den så næsten en fordobling fra 4% til 7%. Det giver den enkelte mulighed for selv at udmønte brugen af midlerne alt efter livsfase og personlige ønsker.

En sådan løsning vil være fin, når bare vi sørger for en ordentlig basisdækning indenfor regulering af arbejdstid, pensions- og lønsiden. I staten bliver det vigtigt, at de elementer vi skal forhandle om, ikke bliver ’kan’- bestemmelser, men klart defineres som ’skal’ bestemmelser, især hvis der udlægges elementer til den enkelte. Alt for ofte har vi i de senere år oplevet en arbejdsgiver, der træder alle ’kan’-elementer under fode.

Jeg håber vi i løbet af foråret kan finde mange gode krav til fornyelse af de statslige aftaler, men der er ingen tvivl om, at en fornuftig ramme på det private område, hjælper os lidt på vej.

Her er nogle af de punkter, som parterne er blevet enige om: 

•    Mindstesatsen løftes med 7,5 kroner.

Det, der også kaldes mindstelønnen, øges med 7,5 kroner i løbet af aftalens løbetid. Hvordan det konkret udformes, nævnes ikke.

•    Fritvalgskontoen øges fra fire til syv procent.

Fritvalgskontoen betyder, at en del af den ferieberettigede løn sættes ind på en konto. Her kan lønmodtageren vælge at bruge dem på en række forskellige ting;

Pengene kan gå til mere ferietid eller flere penge under ferien. De kan også gå til pension, nedsat tid for seniorer eller to børneomsorgsdage. Eller den kan udbetales som løn.

Forliget vil forlænge aftalen og udvide den, så pengene også kan bruges på fravær ved barns lægebesøg og barns anden sygedag.

Samtidig skal indbetalingen løftes fra fire til syv procent af den ferieberettigede løn.

•    Tre ekstra ugers øremærket barsel til faderen.

DI og CO-Industris har aftalt, at der skal øremærkes yderligere tre uger end i dag til den anden forældre - det betyder, at der skal øremærkes otte uger til faderen.

•    Løn under sygdom udvides.

Perioden, hvor man kan få løn under sygdom, udvides fra ni til 14 uger.  

•    Pension til lærlinge

Lærlinge får pension fra den dag de fylder 18 år i stedet for 20 år som i dag.

•    Diverse

Medarbejderne får ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er syg mere end en dag og ret til at få fri, hvis deres barn skal til lægen.
Læs evt. mere her