Faglig opbygning

Foreningens udøver sin virksomhed gennem delegeretmødet, hovedbestyrelsen, lokalafdelingen og tillidsmændene.

TAT fagpolitisk knyttet til:
- Hovedorganisationen FTF
- Centralorganisationen 10
- SKAF/Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (samarbejde mellem CO10 og Lærernes Centralorganisation etableret i 2002)

Politisk uafhængig
Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd støtter ikke politiske partier.

Lov om bidrag til politiske partier
Der findes en lov om bidrag til politiske partier, hvorefter fagforeninger skal respektere og sikre, at medlemmerne selv bestemmer, om de via deres kontingent vil støtte politiske partier og andre partipolitiske formål. Det skal ske ved, at fagforeningen hvert år giver medlemmerne mulighed for at give besked, hvis de ikke ønsker at støtte.

FTF er et fællesskab af faglige organisationer, der er uafhængige af partipolitiske interesser. Derfor har Justitsministeriet godkendt, at FTF's organisationer - og dermed TAT - ikke behøver at spørge hvert enkelt medlem eller lægge en blanket herom på hjemmesiden.

TAT opfylder sin pligt ved at oplyse, at medlemmerne ikke giver økonomisk støtte til politiske partier eller partipolitiske formål