Artikler

Som det fremgik af TAT”™en nr. 1/2007 har hovedbestyrelsen gennem længere tid arbejdet med krav og tematikker til aftaleforhandlingerne pr. 1.4.2008.

Vi har netop udsendt materiale herom til samtlige lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter. Det er meningen af lokalafdelingerne skal drøfte materialet med tillidsrepræsentanten og på baggrund af denne debat indsende forslag til TAT.

Forslagene skal være TAT”™s sekretariat i hænde senest fredag den 19.8.2007.

Læs mere i materialet, og sørg for at få en god diskussion herom i din lokalafdeling

Aftalekrav 2008

 

Se hele artiklen

? ”Kære Bente,

De statslige medarbejdere føler ikke, at muligheden for at gøre arbejdet tilfredsstillende er til stede. I en netop offentliggjort FTF-undersøgelse blandt offentlige ansatte, svarer næsten halvdelen, at de er utilfredse med, at de ikke kan gøre deres arbejde godt nok. Og hver femte overvejer at skifte fag, fordi de ikke orker at dokumentere alt.

Undersøgelsen bekræfter, at meget af vores tid går med dokumentation. Og man må spørger sig selv, om det er fornuftigt, at en gymnasielærer skal læse flere tusinde sider, om hvordan han skal undervise frem for at undervise? Eller om en...

Se hele artiklen

Offentlige ansatte vil ikke vejes og måles hele tiden

Se hele artiklen

- om fagbevægelsens rolle i 1989 og fagbevægelens nye rolle i 2016

Se hele artiklen

Motivation gennem dialog

Se hele artiklen

Effektivitet har i mange år været på den offentlige dagsorden. Skiftende regeringer har gentaget mantraet om, at de offentlige udgifter var for høje. Kravet har derfor været, at de offentlige udgifter skulle ned og effektiviteten op. Sagt på en anden måde: ”Skiftende regeringer har fundet, at de offentlige ansatte ikke bestilte nok”.

Samtidig har entusiasmen fra det private marked og den frie konkurrence vundet indpas. I politiske programerklæringer og skåltaler har roserne til det private næsten ingen ende villet tage. Ud over de mange roser er der vedtaget love, som bl.a. betyder, at...

Se hele artiklen

Ny Løn er en succes. Medarbejderne er tilfredse, idet der en større sammenhæng mellem kvalifikationer og løn. Samtidig passer Ny Løn som fod i hose til den øgede individualisering, der vinder frem blandt medarbejderne. Umiddelbart kan man ikke fortænke den enkelte medarbejder i at få indflydelse på egne lønforhold. Konsekvensen er imidlertid, at den kollektive forhandlingsstruktur, som vi kender i dag, sættes under pres. Tillidsrepræsentantens rolle og organisationernes forhandlingsadgang vil som konsekvens heraf ændres markant i de kommende år. Det naturlige spørgsmål er, hvorledes sikres der...

Se hele artiklen

- En analyse af velfærdssamfundets præmisser i fremtiden

Se hele artiklen

Det offentlige vil over de kommende 10 år mangle arbejdskraft, idet mange af de ældre vil vælge at lade sig pensionere i en ”tidlig” alder. For at få dem til at blive skal arbejdsmiljøet forbedres, mener LO. Spørgsmålet er om det er tilstrækkeligt. Første skridt må være, at offentlige ledere bearbejder deres holdning til ældre medarbejdere, og tænker i muligheder og ikke begrænsninger. Næste skridt, at arbejdstagere og –givere også handler, når der tales attraktive arbejdspladser – også for dem over 50. 

 

Så står det klart, at det offentlige drænes for arbejdskraft. Ifølge LO har mere end...

Se hele artiklen

Vi har tidligere i TAT haft fokus på Velfærdskommissionens rapport og dens anbefalinger. Nu er regeringen kommet med sit udspil, og forhandlingerne om fremtidens velfærd skal til at begynde. De politiske udmeldinger er selvfølgelig mange og ikke altid helt entydige. Det kan være svært at afkode de politiske meldinger inden forhandlingerne går rigtig i gang. Men alligevel synes der at tegne sig et billede omkring efterløn og pensionsalder.

Men lad os først skrue tiden nogle måneder tilbage. Den første reaktion fra regeringen og de øvrige partier på Christiansborg var, at mange af...

Se hele artiklen

Fokus på Velfærdskommissionen

Se hele artiklen

Fokus på Velfærdskommissionen

Se hele artiklen

Fokus på Velfærdskommissionen

Se hele artiklen

Fokus på Velfærdskommissionen

Se hele artiklen

Hver tredje FTF'er er stresset

Se hele artiklen