Artikler

Der vil i de to sidste uger op til jul blive udloddet en god flaske rødvin til julebordet.

Gæt hvor mange gange du kan danne ordet "TAT" i de vers der sendes på nyhedsmailen.

Se hele artiklen

Ved OK18 stod de ansatte i staten sammen om at sikre den betalte spisepause. Dermed viste vi, at statens arbejdsgivere ikke ensidigt kan forringe de ansattes vilkår uden forhandling.

Se hele artiklen

Ved OK18 fik statens ansatte innovationsministerens underskrift på, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed. Nu vil Moderniseringsstyrelsen og Sophie Løhde ikke leve op til aftalen fra OK18.

Se hele artiklen

Et citat fra H.C Andersen, der med en let omskrivning kunne passe på den situation Erhvervsskolerne er udsat for i tiden.

 

Se hele artiklen

Regeringens udspil "Fra folkeskole til faglært" er groft underfinansieret.

 

Se hele artiklen

Med overskriften ”Større tryghed og mere nærhed” har regeringen lanceret deres finanslovforslag for 2019. Regeringen beskriver, at Danmark er inde i et stabilt økonomisk opsving med en rekordhøj beskæftigelse og en vækst på mellem 1,5 og 2 pct. om året. En beskæftigelse der skyldes et højt fagligt niveau i arbejdsstyrken.

 

Alligevel skal der ske fortsat beskæring af centrale institutioner i samfundet, der er vigtige for vores fortsatte vækst og udvikling.

 

Se hele artiklen

Husk et afbræk i hverdagen eller en ferie i TAT’s Feriehus sæson 2019

 

TAT’s feriehus i Cabopino, SydSpanien, har haft en forrygende start. Og vi åbner allerede den 7. september 2018 kl. 12 op for bookning af lav-sæson i 2019.

 

Se hele artiklen

Når du læser dette vil du tro, at du har fået solstik, men det har du ikke!

I samarbejde med PFA, har vi fået forbedret vores helbredssikring så den er blevet bedre og meget billigere. Læs artiklen her og har du ikke en helbredssikring så er værd at overveje om ikke du nu skal tegne en på dig og din ægtefælle/samlever.

Fortsat god sommer.

Se hele artiklen

Du har sikkert allerede kigget resultatet af forårets aftaleforhandlinger igennem

Se hele artiklen

Engangsbeløb for tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.

Se hele artiklen

TAT opbevarer dine data med stor respekt

Se hele artiklen

Her kan du se en sammenfatning af det forhandlingsresultat der foreligger. Resultatet skal det vedtages ved afstemning i centralorganisationerne, og er derfor endnu et udkast.

Se hele artiklen

Så skete det der ikke måtte ske.

Se hele artiklen

Det spørgsmål kan mange nok stille sig selv, når de følger slagets gang i medierne. På et tidspunkt er der udsigt til en løsning, og senere går man pludselig hjem uden resultat.

Se hele artiklen

Det er et fundament for den danske model, at der er reelle forhandlinger mellem arbejdsgiver og arbejdstagere. Derfor har det været meget vigtigt forud for OK-18, at man får gjort arbejdsgiverne klart, at de grundlæggende ting og rammer er på plads.

Se hele artiklen

Tak for input til de kommende aftaleforhandlinger 2018

Se hele artiklen

Et er at være gammel nok til at være senior, men er man så klar til at være senior?

Se hele artiklen

Vores tillidsmand fra Danmarks statistik har gjort TAT opmærksomme på nedenstående Højesterets dom, hvor en arbejdsgiver ikke var erstatningsansvarlig for en medarbejders udvikling af en stressrelateret psykisk lidelse som følge af en høj arbejdsbyrde på over 48 timer om ugen. Arbejdsgiveren havde ifølge Højesteret ikke haft anledning til at antage, at den høje arbejdsbyrde ville medføre den stressudløste lidelse.

Se hele artiklen

Til tillidsmænd og talspersoner.

I en tid med store omforandringer og personalemæssige udfordringer, skal man være skarp på medlemmernes ansættelsesmæssige rettigheder. TAT afvikler et mini kursus i ansættelsesret, så er du lidt rusten og vil opdateres - så læs her.

Se hele artiklen

Ultimo 2017 skal der udveksles krav til aftaleforhandlingerne 2018 på statens område. Det er forhandlinger, hvor mange ting er i spil. Vi må forvente, at modpartens krav vil spejle regeringens ønsker om en modernisering af den offentlige sektor – læses her som øgede besparelser som følge af effektiviseringer/nedskæringer.

Se hele artiklen