Artikler

Som led i udvikling af de statslige arbejdspladser, er der ved aftaleforhandlingerne fundet midler til at videreføre partsprojektet fra forhandlingerne i 2018 om ”frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsarbejdsmiljø”. Hvis du er leder skal TAT herfor opfordrer jer til at deltage i dette kursus.

 

Vi får kun dette emne ind under huden ved at dygtiggøre os og derved skabe bevidsthed om dette element i den daglige ledelse.

 

Se hele artiklen

Efter et veloverstået delegeretmøde i Svendborg med mange spændende oplæg og ikke mindst aktiv deltagelse fra de mange fremmødte delegerede, skal vi nu have arbejdstøjet på og i gang med det faglige og organisatoriske arbejde. Men først er der lige en sommerferie, der velfortjent skal bruges til at samle kræfter og energi.

Se hele artiklen

Arbejdstilsynets arbejde med arbejdsmiljøaftalen, der skal øge fokus på sunde og gode arbejdspladser. Dette arbejde får stor betydning for aftaleresultatets partsprojekt om fremtidens arbejdspladser, hvor læringen fra Arbejdstilsynets fokus og de uddelte påbud skal indgå i vores arbejde.

Se hele artiklen

Som medlem af TAT har du mulighed for at være med, når PFA sætter klima, bæredygtighed og samfundsansvar til debat på dette spændende webinar, hvor vi har inviteret debattør og forfatter Vincent F. Hendricks på besøg. Han tager os med i kampen om kloden og ser nærmere på vigtigheden i forenet social ansvarlighed.

Se hele artiklen

TAT medlemmerne er aktive i kompetenceudviklingen.

Se hele artiklen

Som medlem hos TAT kan du deltage i en række gratis PFA webinarer, hvor du får viden og indsigt om mulighederne i din pensionsordning, samt PFA’s generelle anbefalinger. Det kan klæde dig bedre på til at træffe dine egne valg, så du kan få tilpasset din ordning til dine ønsker og behov.

Se hele artiklen

En lille forårshilsen fra vores låneforening. I anledning af at vi er på vej mod lysere tider og et mere åbent samfund igen, er det besluttet at nedsætte renten fra 5,6% til 5,25% fra 1. april 2021. Bedre bliver det næsten ikke.

 

Se hele artiklen

Har du nogen i familien, som du gerne vil passe særlig godt på, fx dine forældre?

Se hele artiklen

”Ikke fyringsgrund at blive væk fra sygesamtale”

Se hele artiklen

Indledningsvis så gav fejlen i opgørelse af reguleringsordningen en mindre reduktion i lønnen så den udgør 0,09 %.

Se hele artiklen

Hvordan ser det ud med mit ferie regnskab? Her midt i covid-19, er der sikkert mange der ser frem til forår, sol og sommer. Men hvordan er det nu med feriefrihed efter de nye regler?

Se hele artiklen

Opfølgning på reguleringsordningen:

Se hele artiklen

Der er snart valg til TryghedsGruppens Repræsentantskab i Region Sjælland. Valget afvikles fra den 25. januar til den 12. februar 2021.

Se hele artiklen

Den negative lønregulering den 1. februar 2021 forventes at blive mindre end først meldt ud.

Se hele artiklen

COVID 19 har rejst en lang række spørgsmål i forhold til din arbejdsgiver og dine rettigheder ved test, vaccinering, oplysningspligt etc.

Se hele artiklen

TAT ønsker alle medlemmer et godt nytår 2021

Se hele artiklen

Det er ikke tit det sker, men som jeg skrev om i sidste nyhedsbrev inden jul, vil den reguleringsordning der skal sikre sammenhængen mellem lønudvikling i privat og offentlig sektor, kunne føre til at aftaleperiodens (2018-2021) sidste udmøntning pr. 1. februar udløser en negativ regulering.

Se hele artiklen

Det har på alle måder været et mærkeligt år, hvor samfundet i perioder har været lukket ned, og hvor vi alle har levet under vilkår, man skal langt tilbage i historien for at finde noget der minder om det vi er udsat for.
De åbne samfund med stor frihed og mobilitet har pludselig fået en anden fjende end det der nogen steder ligger indlejret i de politiske systemer. Vi har alle fået en kraftig læring af denne pandemi, om hvor sårbare vi er og hvor hurtigt der kan blive vendt op og ned på den måde vi lever, er sammen og arbejder på. Det kommer helt sikkert til at ligge dybt i os, også efter vi...

Se hele artiklen

Deltag i TJM forsikrings julekalender og vind gode præmier.

Se hele artiklen

Vores forsikringsselskab TJM Forsikring har lanceret en god nyhed til dig, der kører bil. For kun 79 kr. pr. måned kan du få bilvask, dækhotel, hjulskifte og sæsontjek. Læs hele nyheden her:

Se hele artiklen