Vigtig information - reguleringsordningen

Den negative lønregulering den 1. februar 2021 forventes at blive mindre end først meldt ud.

Danmarks statistik har netop oplyst, at der er fundet fejl i den lønudvikling  der indgår i beregningen af reguleringsprocenten. Danmarks statistik vurdere at det kommer til at betyde at den negative reguleringsprocent reduceres og dermed bliver den varslede regulering af bruttolønnen mindre end forventet.

Vi kender ikke de endelig tal og ved ikke om det kan nå at indgå i lønudbetalingerne fra 1. februar 2021.