Sommer over Danmark

Vejret har i juni været meget blandet, men da solen kom igennem skydækket, blev det virkelig sommer. Feriedrømme står for at skulle indfries uden de store restriktioner, vi oplevede for bare et år siden, dette selv om covid-virus stadigvæk spøger.

Vejret har i juni været meget blandet, men da solen kom igennem skydækket, blev det virkelig sommer. Feriedrømme står for at skulle indfries uden de store restriktioner, vi oplevede for bare et år siden, dette selv om covid-virus stadigvæk spøger.

Inflationen har atter fået tag i samfundet og vi oplever store prisstigninger på alt fra benzin til fødevare. Prisstigningerne har stor afhængighed med den forfærdelige krig i Ukraine. Det er trods alt godt at vi fik fastholdt reguleringsordningen, da den giver lidt positivt, når lønpresset i den private sektor udløser stigninger her. Det dækker ikke inflationen, men giver dog lidt ekstra. 

Det faglige arbejde præges af at der visse steder ikke er den store respekt for de tillidsvalgte og det vigtige arbejde der udføres, via deres utrættelige arbejde for at fastholde gode arbejdspladser. EU’s direktiv om mindstelønninger er virkelig en udfordring, da det kan blive endnu et pres på vores lønninger i Danmark. Her i landet har vi gennem generationer valgt at have et velorganiseret arbejdsmarked, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere gennem forhandlingssystemet står for fastsættelse af de overordnede rammer for vores løn og ansættelsesvilkår. Falder vores organisationsprocent vil legitimiteten for dette system udhules og hvad så...? Det er derfor vigtigt, at man få så mange til at støtte op om vores solidariske system.

Siden vores delegeretmøde i Svendborg sidste år, har bestyrelsen arbejdet målrettet på at finde en god samarbejdspart for fremtiden. Vi har haft nogle møder med DTS (Dansk Told og skatteforbund), hvor vi har oplevet en meget stor imødekommenhed.
Senest her i juni har de to bestyrelser og ansatte været sammen til et mini-seminar, for at lære hinanden bedre at kende og få aftalt de overordnede rammer for fremtidens fusionsarbejde. TAT’s ønsker om at komme ind i en organisation, hvor vi føler os velkommen, og hvor der er rum og plads til den mangfoldighed vi rummer, er til fulde blevet opfyldt.
Vores ansatte har allerede haft det første møde med DTS’s ansatte, da den interne kemi og udvikling er helt afgørende.

Efter sommeren skal der nedsættes en række arbejdsgrupper, der skal få styr på hele sammenlægningen, så den kan være klar til vedtagelse om et års tid. Jeg er virkelig glad for, at det nu ser ud til vi kommer et sted hen, hvor vi fagligt vil blive styrket, og hvor vi kan være ”alle mand”. Alt i alt skylder vi Jørn Rise og DTS’s faglige folk og ansatte en hjertelig tak for den modtagelse vi har mødt.
 

I begyndelsen af juli måned blev de tre første etaper af verdens største cykelløb Tour de France afholdt i Danmark, hvor TATs navn igen var på alles læber – Tour Alle Tager!
 

I ønskes alle en god sommer.  

 

Med venlig hilsen

Lars Bonde Eriksen

Formand