Så er vi igen tilbage fra ferie og tilbage til "hjemmearbejde".

Sommerferien er ved at være overstået og hverdagen vendt tilbage. Corona-virus spøger fortsat og kontakttallene bølger op og ned og nu desværre mest op.

 


Heldigvis har de ansatte vist sig i stand til på bedste vis, at kunne omstille sig til et arbejdsliv hvor man bruger IT-løsninger og derved kan arbejde på distancen. Det er naturligvis med et afsavn af kollegial omgang, og dermed den daglige sociale kontakt mellem arbejdskollegaer og gode venner. It-kontakt kan ikke erstatte det fysiske møde. 

De mange erfaringer der er høstet med at passe sit arbejde hjemmefra, kommer givet til at præge arbejdslivet fremadrettet for mange administrative medarbejder i alle sektorer. Arbejdsgiverne får nu syn for, hvor vigtigt det er at have en veluddannet arbejdsstyrke, der tilmed er super loyale og omstillingsparate. Samtidig stiger ydeevne når tillid, opgaverum og muligheder for den enkelte åbnes op.

Hen over sommeren har mange bidraget med ønsker og ideer til de kommende aftaleforhandlinger. Det har igen været et vigtigt bidrag til udformning af TAT’s aftalekrav. 

Gennemgående har kravene knyttet sig op på sikring af reallønnen og pensionernes værdi, men også krav til kompetenceudvikling og sikring af arbejdsmiljøet ved det at arbejde hjemme i mere permanent form. Herudover er der et udbredt ønske om at få større fleksibilitet ind i aftalen, ved at få indtænkt et fritvalg, hvor den enkelte skal kunne bestemme over en del af aftaleresultatet til mere i løn, mere i pension eller frihed. På Erhvervsskoleområdet har vi set på en konsolidering af vores resultatet fra sidste gang, hvor TAT sikrede lederne adgang til et tillæg, hvis de havde særlige pædagogiske kompetencer og en forbedring af sovevagtstillægget for vagtgående personale. 

Det bliver spændende at se om aftaleperioden bliver en kort eller lang aftaleperiode. Alt sammen afhænger af, hvad der kan aftales og ikke mindst rammens størrelse. Det skal ikke være en hemmelighed at landets økonomi måske vil udløse en smal ramme, og reguleringsordningen vil sikkert komme ud med et negativt resultat. Dette skulle vi gerne kunne samle op og derved undgå reel lønnedgang. Alle god kræfter er sat ind for at vi får det bedst mulige ud af en aftale runde, midt i en krisetid med stor usikkerhed såvel indenlandsk som udenlandsk. Udover Coronakrisen afventer vi også resultatet af Brexit, der på mange måde vil påvirke Danmark, da Storbritannien er en vigtig handelspartner.

Vi vil se om ikke vi kan få sat lidt liv i vores medlemsmøder i en ny form, måske ved brug af Skype og dialog via oplæg og chat. Det vil der blive skabt grobund for hen over efteråret og vinteren. 

Som altid bringer vinteren lidt mørke med sig, men mon ikke vi sammen kan tænde lidt lys for os alle.