Reguleringsordningen

Opfølgning på reguleringsordningen:

CFU og Medarbejderstyrelsen har aftalt, at lønnen, der hvor det er muligt, ikke reguleres pr. 1. februar, men først når vi kender den korrekte regulering.

Det er en særlig situation med hensyn til forudlønnede, idet lønanvisningen til dem vil ske i løbet af kort tid, men for hovedparten af de tjenestemandsansatte og alle tjenestemandspensionister er det lykkedes at sætte reguleringen i bero, og lønnen for februar vil derfor være uændret i forhold til januar-lønnen.

I et mindre antal tilfælde har det ikke været muligt at stoppe lønanvisningen. Dette gælder alle tjenestemænd/tjenestemandslignende i Folkekirken og et mindre antal (ca. 150) der primært er ansat ved Landbrugsskolerne og gymnasierne. Disse vil blive sat ned i løn 1. februar.

Der kan være tjenestemandslignende ansatte der er bagudlønnede, ligesom der kan være enkelte ansatte uden for de nævnte grupper, som har bevaret en personlig ret til at være forudlønnet.

Det forventes, at alle forudlønnede vil få udbetalt den korrekte løn for marts måned, og i forbindelse hermed vil der ske en efterregulering af februar-lønnen.

I slutningen af januar kender man den korrekte regulering af februar-lønnen , hvorfor problemet ikke komme til at berøre bagudlønnede, og det er langt de fleste statsansatte.