Reguleringsordningen sætter os en smule ned i løn

Det er ikke tit det sker, men som jeg skrev om i sidste nyhedsbrev inden jul, vil den reguleringsordning der skal sikre sammenhængen mellem lønudvikling i privat og offentlig sektor, kunne føre til at aftaleperiodens (2018-2021) sidste udmøntning pr. 1. februar udløser en negativ regulering.

 

Det var ved forhandlingerne til OK18 ikke muligt at forudse den udvikling der har været i samfundet i de seneste måneder. Pandemien har haft store samfundsmæssige konsekvenser, der også har fundet vej til den økonomiske udvikling.

Reguleringsordningen der holder fast i en lønmæssig sammenhæng mellem det offentlige og private område er en ordning der virker begge veje – går lønudviklingen op på det private område følger det offentlige område med og går den ned på det private område så følger det offentlige område med. Den nuværende reguleringsordning er en del af resultatet fra OK18, og dette står det samlede forhandlingsfællesskab CFU fast ved.

I februar 2021 vil den aftalte lønstigning fra 2018 ikke dække den negative udmøntning af reguleringsordningen, hvorfor alle ansatte i staten, regioner og kommuner vil opleve en negativ regulering af bruttolønnen som vil falde med -0,22 procent svarende til ca. 25 ører pr. 100 kr. fra 1. februar.

Alternativet til lønnedgangen den 1. februar 2021 vil være at udsætte den negative lønregulering til et senere tidspunkt. Dermed ville de offentlige ansatte skubbe en gæld foran sig og bringe en gæld med ind i OK21-perioden. Det har man valgt ikke at gøre, da det vil ikke være gavnligt for muligheden for et godt OK21-resultat.

Konkret vil den negative regulering i februar 2021 betyde at for hver 1.000 kr. der står på lønsedlen i januar 2021, vil der stå 2,54 kr. mindre i februar 2021 - eller hvis bruttolønnen er 30.000 kr. i januar 2021, vil den være 29.923,80 kr. i februar 2021

Det var ved forhandlingerne til OK18 ikke muligt at forudse den udvikling der har været i samfundet i de seneste måneder. Pandemien har haft store samfundsmæssige konsekvenser, der også har fundet vej til den økonomiske udvikling.

Reguleringsordningen der holder fast i en lønmæssig sammenhæng mellem det offentlige og private område er en ordning der virker begge veje – går lønudviklingen op på det private område følger det offentlige område med og går den ned på det private område så følger det offentlige område med. Den nuværende reguleringsordning er en del af resultatet fra OK18, og dette står det samlede forhandlingsfællesskab CFU fast ved.

I februar 2021 vil den aftalte lønstigning fra 2018 ikke dække den negative udmøntning af reguleringsordningen, hvorfor alle ansatte i staten, regioner og kommuner vil opleve en negativ regulering af bruttolønnen som vil falde med -0,22 procent svarende til ca. 25 ører pr. 100 kr. fra 1. februar.

Alternativet til lønnedgangen den 1. februar 2021 vil være at udsætte den negative lønregulering til et senere tidspunkt. Dermed ville de offentlige ansatte skubbe en gæld foran sig og bringe en gæld med ind i OK21-perioden. Det har man valgt ikke at gøre, da det vil ikke være gavnligt for muligheden for et godt OK21-resultat.

Konkret vil den negative regulering i februar 2021 betyde at for hver 1.000 kr. der står på lønsedlen i januar 2021, vil der stå 2,54 kr. mindre i februar 2021 - eller hvis bruttolønnen er 30.000 kr. i januar 2021, vil den være 29.923,80 kr. i februar 2021