Meddelelse til de der har forsikring i TJM forsikring.

Der er snart valg til TryghedsGruppens Repræsentantskab i Region Sjælland. Valget afvikles fra den 25. januar til den 12. februar 2021.

 

Medlemmerne der har forsikring i TJM-forsikring er medlemmer af Interesseforeningen og vil inden den 25. januar 2021 modtage en stemmeseddel i deres e-Boks, eller har man ikke e-Boks så modtager man en fysisk stemmeseddel.

Jørn Rise fra Skatteforbundet og medlem af centralorganisationen 10 (CO10) er pt. i TryghedsGruppens Repræsentantskabet og genopstiller.

Det er vigtigt, at Interesseforeningen har en stemme i Repræsentantskabet – og det er vigtigt, at vi fastholder TryghedsGruppen som en majoritetsejer af Tryg, idet vi igennem TJM-Forsikring har et godt samarbejde og udviklingssamarbejde med Tryg. Det giver os den førerposition, som vi oplever gennem TJM-Forsikring.

Konkret betyder vores arbejde i TJM-Forsikring, at der sikres så god en bonus til forsikringstagerne - pt. 8 %, og et overskud til afdelingerne, hvor overskuddet kan bruges til prisbillige ferieboliger. Herudover støttes en række tryghedsskabende initiativer i samfundet via uddelingerne i TrygFonden.

TAT har gennem mange år samarbejdet med Skatteforbundet i det faglige arbejde i CO10, og vi har her et tæt samarbejde med Jørn Rise, hvorfor vi varmt kan anbefale at I støtter Jørn Rise i valget til TryghedsGruppens repræsentantskab.