Kompetenceudvikling – fremtidens jobdriver

TAT medlemmerne er aktive i kompetenceudviklingen.

I sidste aftaleperiode, hvor kompetencefonden blev opdelt i centralorganisationspuljer, har vi oplevet en langt mere gennemskuelig ordning. Det, at de enkelte centralorganisationer har taget styringsopgaven på sig og derigennem været opmærksomme på en mere ”retfærdig” og fagfaglige profil af det der bevilliges midler til, har skabt mere synlighed for kompetencefonden, og sikret at ikke kun store faglige organisationer og de med særlige uddannelser løb med fondsmidlerne.

Ved at se på forbruget af midlerne fordelt på faglige organisationer i vores centralorganisation - CO10 har TATs medlemmer virkelige været dygtige til at brug af midlerne til gavn for den faglige udvikling på vores område. De kurser der har været søgt midler til har spænder vidt fra udvidet excelkurser til forskellige master-/diplomuddannelser. 

Af de samlede midler har TAT været den 3. mest aktive organisation i CO10 (65 personer) og vi har fået tildelt 1.108062,40 kr. ud af 1.483026,70 kr. ansøgte midler. Det er så fantastisk, at I har fundet ind i ordningen og positivt har taget den til jer. 

Ved de netop afsluttede aftaleforhandlingerne blev det aftalt igen at bruge 172,5 mio. kroner til udvikling af statsligt ansattes individuelle kompetencer. Fondspuljerne fyldes op med nye midler tre gange om året i de tre år forliget løbet - første gang den 1. juni og senere i oktober og i februar 2022 etc. CO10’s pulje er åben allerede nu!

Arbejdsmarkedet vil med stor hast udvikle sig og ikke mindst COVID-19 pandemien har sat nye arbejdsformer på dagsordenen. Det er derfor af stor vigtighed, at I husker at holde jer fagligt opdateret og ser ind i en tid, med nye udfordringer og udformningen af vores job.

Vi har vedhæftet link til CO10 puljen, hvor du kan læse om det der støttes og hvordan du søger Du kan også finde den rådgiver, der helt specifikt kan hjælpe dig. https://kompetenceudvikling.dk/fonden/#retningslinjer-positivlister

Devisen i TAT for personlig udvikling er: ”Tænk Aktivt i Tilværelsen”.

Godt forår til alle.

Med venlig hilsen 

Lars Bonde Eriksen
Formand for TAT