Ekstraordinært delegeretmøde 14. februar 2023 - Ny dagsorden

Hermed en ny dagsorden på vegne af formanden