Arbejdet med foreningens fremtid

Efter sommerferien er der nu for alvor gang i arbejdet for foreningens fremtid som faglig forening i samarbejde med Dansk, Told og Skatteforbund (DTS).

Før sommerferien blev der udpeget repræsentanter fra DTS’s og TATs hovedbestyrelser, samt medarbejder fra TAT sekretariatet, der skal indgå i det fremtidige fusionsarbejde.

Nu er en række arbejdsgrupper i gang og det forventes, at vi inden årsskiftet har afdækket de elementer der skal ligge til grund for den endelige fusion. Målsætningen er, at vi efter nytår kan lave medlemsinddragelse og at den endelige fusion kan være gennemført omkring april måned 2023, hvis alt går som planlagt.

Arbejdsgrupper dækker følgende områder:

  • Overordnet politisk struktur (Navn, opbygning, visioner og politiske mål, repræsentation - intern og ekstern, vedtægter)
  • Økonomi (Kontingent, økonomisystemer og -opgaver, finansiering af TAT-aktiviteter, budget, formuer ved fusion.
  • Sekretariat (Sekretariats integration, opgavedefinition, It-systemer)
  • Chefområdet (Samarbejde eller integration)
  • Seniorforeningerne
  • Interesseforeningen (forsikringssamarbejdet)

DTS er opdelt i kredse, der sikrer nærhedsværdierne i foreningen. Tanken er, at TAT bliver en kreds i DTS og dermed kommer ind og skal arbejde på lige fod med de øvrige kredse. Det betyder, at foreningen får en fortsat samling i kredsen med repræsentation op i DTS’s bestyrelse, og naturligvis underlagt den overordnede politisk styring i DTS. De ansatte overflyttes ind i et samlet sekretariat.

Efter fællesmødet i Odense har der været kontakt mellem de ansatte, og her er der også en stor forventning til at vi bliver en fælles foreningen. Tanken er, at de sagsbehandler vi har ansat i dag skal med over i den nye forening og smeltes ind i det faglige og administrative arbejde.

Seniorafdelingen har i dag et tæt samarbejde med seniorafdelingen i DTS, gennem det overordnede netværk i CO10. Der er derfor også her en god mulighed fior at finde værdifuklde samarbejder i fremtiden

Der er en fantastisk stemning og vilje til at dette skal blive en succes fra begge foreninger. Vores store lighed på de overordnede linjer gør også fusionen til noget naturligt, hvor vi alle kan se os i den nye sammenhæng - til med styrket, da vi får flere faglige muskler at spille med og der vil ske en styrkelse af vores samlede sekretariat, hvor viden på tjenestemandsområdet og de øvrige ansættelsesområder vil blive styrket.

Foreningerne har taget fat på at gøre det muligt!

Så snart der er mere nyt vil I blive orienteret.

Med venlig hilsen

Lars Bonde Eriksen

Formand.