Feriepenge og feriegodtgørelse

Hvad med feriepengene og feriegodtgørelsen hvis disse kan udbetales.

Der har været stor politisk bevågenhed omkring udbetaling af de indefrosne feriepenge. Der er nu vedtaget en sommerpakke, hvor 3 af de 5 ugers indefrosne feriepenge udbetales. Vi får jo løn under ferie, og hertil 1½% i feriegodtgørelse. Hvad sker der med dem?

Den 1 % - der er lovbestemt, fastfryses sammen med feriepengene – vi ved pt. ikke om de kommer til udbetaling nu, men vi regner med, at det i givet fald sker i forholdsmæssigt omfang 3/5 (sommerpakken frigiver 3 af 5 uger til udbetaling). 

Den ½ %, der er aftalebestemt, udbetales i to rater (Se vedlagte aftale): 

Optjent 1. sep. 2019 til 31. dec 2019 udbetales ultimo april 2020 

Optjent 1, jan. 2020 til 31. aug. 2020 udbetales ultimo april 2021. 

God sommer.