En hurtig situationsrapport i forhold til kommende aftaleforhandlinger OK21

TAT skal nu igang med OK21 processen.


I den ekstraordinære situation, som Danmark står i, er der en fælles samfundsinteresse i, at undgå et scenarium, hvor parterne risikerer at indgå en overenskomst på et meget usikkert grundlag. Økonomien er højst usikker. Vi er gået fra en situation, hvor vi ved indgangen til 2020 så ind i en tre-årlig aftale med mulighed for pæne reallønsstigninger, til en situation hvor alle ved, at vi kommer til at kæmpe med høj ledighed i en periode og hvor lønudviklingen vil blive ganske anderledes end vi troede og havde forventning til, godt støttet af aftaleresultatet på det private område.

På baggrund af situationen har organisationerne og statens arbejdsgiver haft møde om at indgå en aftale om forlængelse af OK18 med et år frem til 2022. Som udgangspunkt er man enige om analysen af den nuværende situationen, men det har ikke indtil nu været muligt at nå til enighed om en aftale.

Derfor skal vi i TAT i gang med vores OK21 proces, således at vi har noget klar til aflevering ultimo august. Vi er ved at klargøre materialet som I ude på linjerne kan lade jer inspirere af og komme med jeres ønsker og bidrag til TATs hovedbestyrelses endelige udvælgelse og prioritering.

Materialet og tidsplan udsendes i uge 26. 

Håber I alle vil bidrage og måske tænke lidt over, om de 3 måneder med covid-19, har givet ideer og stof til emner der kunne være aftalestof.   

Med venlig hilsen

Lars Bonde Eriksen
Formand for TAT