Coronavirus og dens indvirkning på samfundsøkonomien.

Opblødning i EU's finanspolitik og medarbejdernes nationale bidrag i denne krise tid.

Der er fortsat ikke enighed i Europa om, hvordan der skaffes finansiering til den store opgave der er og venter forude. 

Mange lande har behov for låneoptag for at holde hånden under samfundet og dets virksomheder, så der er aktivitet i samfundet på den anden side af krisen.

Et konkret tiltag er man dog i  EU nu enige om, idet man iværksætter en nødundtagelse i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Det betyder, at landene kan slippe det jerngreb der har været med at underskuddet på landenes offentlige finanser højst må udgøre 3 pct. af BNP.

Det betyder, at landene nu kan bruge flere finanspolitiske værktøjer og pumpe de penge ud i samfundet, som der er behov for. Danmark følger og er underlagt reglerne i EU’s Stabilitets- og vækstpagt, hvorfor vi nu får frihed til at få alle og fremtidige hjælpepakkerne ud og virke, her drejer det sig om fx lønkompensationsordninger og støtte til virksomheder.

Nationalt gør vi som lønmodtagere en stor forskel i hverdagen. I disse tider arbejdes der  under helt nye konditioner hjemmefra, og hvor nogle kollegaer tager opgaver der ligger udenfor normale rammer. 

Med dagens aftale om afvikling af ferie og afspadsering, bidrager vi så med tilgodehavende frihed. Der er aftalt afvikling af op til 5 dages ferie/afspadsering i perioden fra 13. marts til 13. april, dette under forudsætning af at det er foreneligt med det arbejde vi udfører. Et gode i aftalen er, at det skal ske i tæt samspil mellem arbejdstager og arbejdsgiver.