Kompetenceudvikling for indtil kr. 25.000 pr. kalenderår pr. ansøger

Husk pengene i kompetencefonden er forhandlet frem af parterne – så gå nu ikke glip af ’dine egne penge’!

Ved OK18 blev der afsat midler til kompetenceudvikling. Den Statslige Kompetencefond erstatter de tidligere Fonde – FUSA og Kompetencefonden. Den nye fond er opdelt i fire områder, her er TAT-medlemmer omfattet af Fondsgruppe CO10 (TAT’s Centralorganisation).

Der åbnes for ansøgninger den 4. september. Der er ingen ansøgningsfrist, ansøgninger behandles løbende, med en behandlingstid på ca. 14 dage. Der kan søges indtil 9 måneder før og frem til dagen før kompetenceudviklingsaktiviteten begynder. Men der gælder et ’først til mølle’-princip, så vent ikke for lang tid – så kan midlerne være brugt.

Støtten er i udgangspunktet tænkt til individuel kompetenceudvikling, men under visse betingelser er det muligt at sende en gruppeansøgning.  Både medarbejder og leder skal udfylde oplysninger og godkende ansøgningen via det digitale ansøgningsskema.

Læs mere på Den Statslige Kompetencefond

Husk pengene i kompetencefonden er forhandlet frem af parterne – så gå nu ikke glip af ’dine egne penge’!

i vil gerne gøre det enkelt for dig, at få de nødvendige oplysninger og den nødvendige sparring.

FTFa tilbyder medlemmer karriererådgivning
Som du måske allerede ved, har du nu mulighed for at søge støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter via Den Statslige Kompetencefond. 

FTFa tilbyder målrettet karriererådgivning, hvis du har brug for at få afklaret, hvilke udviklingsaktiviteter, der kan styrke dine fremtidige karrieremuligheder. 

Du kan læse mere og booke en personlig sparringssamtale hos en af FTFa’s karrierecoaches her:  https://ftfa.dk/din-situation/i-job/

Kompetencesekretariatet inviterer til informationsmøder
Du kan her læse nyhedsbrevet fra kompetencesekretariatet så du allerede nu kan blive klar til at søge kompetencemidlerne.