Skolerne arnestedet for vores fremtid og udvikling.

I Danmark lever vi af at være dygtige og på forkant med udviklingen. Derfor bør vi investere i uddannelse i stedet for at skære ned. Tallene siger, at ændrer vi ikke retning, vil der i 2022 være skåret over 20 mia. kr. i alt, siden regeringen trådte til.

John Mogensen sang en gang - ”der er noget galt i Danmark”, og det må man sige, at der er i forhold til omlægninger af samfundet og de prioriteringer der politisk træffes.

Flere forlig har gjort det muligt for regeringen at sende en altædende høstmaskine gennem vores uddannelsessektor, hvilket betyder, færre undervisningstimer, færre lærere, færre uddannelser at vælge imellem, dårligere udstyr og dårligere kvalitet. Besparelserne svarer til, at der hver dag skæres 9 mio. kr. på uddannelse sammenlignet med bevillingsniveauet i 2015. Når året er omme har man skåret næsten 9 mia. kr. i alt fra 2015 til 2019. 

En så massiv nedskæring rammer hårdt, og vi får en sektor der mister tiltrækningskraft på de unge og de ansatte. Det er en meget uheldig spiral, der må og skal gøres noget ved. 

Hvordan skal vi med disse udviklingstendenser overhovedet få opfyldt vores 95% målsætning for de unge, og hvordan skal vi få efter- og videreuddannet vores nuværende arbejdskraft til fremtiden?  

Uddannelsesinstitutionerne skal i en global verden følge med udviklingen. De teknologiske landvinder og krave til indsigt sker med en hastighed, vi ikke har set før. Det manglende økonomiske råderum kvæler ikke bare mulighederne for at være med på nye metoder og med det nyeste udstyr, det dræner også udvikling af lærerkræfter, hvorved kreativitet og nyudvikling stagnerer, og vi oplever at rekruttering og fastholdelse vanskeliggøres. 

Det bliver vi ikke klogere af og det bliver vi ikke dygtigere af. Samfundet bliver generelt fattigere.

I Danmark lever vi af at være dygtige og på forkant med udviklingen. Derfor bør vi investere i uddannelse i stedet for at skære ned. Tallene siger, at ændrer vi ikke retning, vil der i 2022 være skåret over 20 mia. kr. i alt, siden regeringen trådte til.

Der skal ske en nytænkning og satsning på området, hvor vi investerer og stopper den fortsat udsultning af området -”dem må vi standse i tide, nu må det være slut”.