TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Kontakt til sekretariatet

Kontakt til sekretariatet:

  • Telefontid tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10 - 12. Tlf. 2398 2119
  • E-mail til sekretariatet vil blive besvaret hurtigst muligt.

 

 

 

Bestyrelsen for Sammenslutningen af TAT-medlemmer ved Erhvervsskolerne

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 25. maj 2016:

Formand
Administrationschef Kim Hassel-Pflugh, Syddansk Erhvervsskole, Odense

Næstformand

Vicerektor Knud-Erik Krøjer Hansen, Next-Albertslund Gymnasium

Kasserer
Frank Jacobsen-Broberg, Dalum Landbrugsskole

Bestyrelsesmedlem
Kim Clausen,

Bestyrelsesmedlem
Kursuschef Aage Krogsdal, Aarhus Tech

Bestyrelsesmedlem
Lone Egstrup, Tradium

Bestyrelsesmedlem
Administationschef Henning Holmgaard, Haderslev Handelsskole

1.suppleant
Vacant

2.suppleant
Vacant

 

 

Ordinær generalforsamling 2017

STATE afholdte ordinær generalforsamling torsdag den 8. juni 2017. Læs referat her

Bilag til referat

Beretning for 2016, kan læses her

Regnskab 2016, kan læses her

Samme dag blev der afholdt konstitueret bestyrelsesmøde. Referat kan læses her

 

 

 

Ordinær general forsamling 2016

STATE afholdte ordinær generalforsamling den 25. maj 2016. Referat kan læses her

Samme dag blev der afholdt konstitueret bestyrelsesmøde. Referat kan læses her

 

 

 

Ordinær generalforsamling 2015

STATE afholdte ordinær generalforsamling 30. juni 2015. Referatet kan læses her.

Samme dag blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Referat kan læses her.

Tjenestemændenes låneforening

Oplysninger om Halvårsmeddelelse fra Tjenestemændenes Låneforening findes på deres hjemmeside under Nyt fra TL

Bente Sorgenfreys blog

Er du interesseret i at læse mere, kan du læse Bente Sorgenfreys blogindlæg her.