TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Kontakt til sekretariatet

Kontakt til sekretariatet:

  • Telefontid tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10 - 12. Tlf. 2398 2119
  • E-mail til sekretariatet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Sekretariatet er ekstraordinært lukket da TAT holder Delegeretmøde og TAT-Træf torsdag den 19. april og fredag den 20. april 2018.
Haste sager kan sendes til tat@remove-this.tat.dk med angivelse af HASTER i emnefeltet, vi vil så svare når det er muligt.

 

 

 

Bestyrelsen for Sammenslutningen af TAT-medlemmer ved Erhvervsskolerne

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 25. maj 2016:

Formand
Administrationschef Kim Hassel-Pflugh, Syddansk Erhvervsskole, Odense

Næstformand

Vicerektor Knud-Erik Krøjer Hansen, Next-Albertslund Gymnasium

Kasserer
Frank Jacobsen-Broberg, Dalum Landbrugsskole

Bestyrelsesmedlem
Kim Clausen,

Bestyrelsesmedlem
Kursuschef Aage Krogsdal, Aarhus Tech

Bestyrelsesmedlem
Lone Egstrup, Tradium

Bestyrelsesmedlem
Administationschef Henning Holmgaard, Haderslev Handelsskole

1.suppleant
Vacant

2.suppleant
Vacant

 

 

Ordinær generalforsamling 2018

STATE afholder generalforsamling

Tirsdag den 15. maj 2017 kl. 16.00 på

Syddansk Erhvervsskole,
Blangstedgårdsvej 1B,
5220 Odense SØ

Se indkaldelsen her

 

 

Ordinær generalforsamling 2017

STATE afholdte ordinær generalforsamling torsdag den 8. juni 2017. Læs referat her

Bilag til referat

Beretning for 2016, kan læses her

Regnskab 2016, kan læses her

Samme dag blev der afholdt konstitueret bestyrelsesmøde. Referat kan læses her

 

 

 

Ordinær general forsamling 2016

STATE afholdte ordinær generalforsamling den 25. maj 2016. Referat kan læses her

Samme dag blev der afholdt konstitueret bestyrelsesmøde. Referat kan læses her

 

 

 

Ordinær generalforsamling 2015

STATE afholdte ordinær generalforsamling 30. juni 2015. Referatet kan læses her.

Samme dag blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Referat kan læses her.