TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Kontakt til sekretariatet

Kontakt til sekretariatet:

 • Telefontid tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10 - 12. Tlf. 2398 2119
 • E-mail til sekretariatet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Sekretariatet er ekstraordinært lukket da TAT holder Delegeretmøde og TAT-Træf torsdag den 19. april og fredag den 20. april 2018.
Haste sager kan sendes til tat@remove-this.tat.dk med angivelse af HASTER i emnefeltet, vi vil så svare når det er muligt.

 

 

 

Bliv medlem i TAT

Som medlem af TAT får du en lang række medlemsfordele:

 • Som medlem af TAT har du digital adgang til faglig service, når det passer ind i din kalender.
 • Adgang til TATs hjemmeside, hvor du løbende orienteres om aktuelle forhold inden for foreningens virkefelt.
 • Mulighed for arbejdsløshedsdagpenge og efterlønsydelse gennem Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles -arbejdsløshedskasse (FTFa).
 • Favorable forsikringer gennem Tjenestemændenes Forsikring.
 • Mulighed for at deltage i en frivillig gruppelivsforsikring, hvor præmien - for tiden 50,00 kr. pr. måned - opkræves sammen med kontingentet.
 • Man kan tegne en PFA Helbredssikring på fordelagtige vilkår
 • Mulighed for at optage lån på favorable vilkår gennem Tjenestemændenes Låneforening.
 • Bonus på indkøb via Forbrugsforeningen af 1886.

  Hvis du ønsker yderligere information om TAT eller indmeldelsespapirer, henvend dig til sekretariatet, gerne på e-mail: tat@remove-this.tat.dk eller brug denne indmeldelsesblanket.

  Har du som medlem ændringer i din adresse, tlf.nr., stilling eller lign. bedes du give TAT's sekretariat besked, enten pr. e-mail eller på denne blanket