TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Kontakt til sekretariatet

Kontakt til sekretariatet:

  • Telefontid tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10 - 12. Tlf. 2398 2119
  • E-mail til sekretariatet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Sekretariatet er ekstraordinært lukket da TAT holder Delegeretmøde og TAT-Træf torsdag den 19. april og fredag den 20. april 2018.
Haste sager kan sendes til tat@remove-this.tat.dk med angivelse af HASTER i emnefeltet, vi vil så svare når det er muligt.

 

 

 

Nyt fra formanden

Leder du, skal du finde!


Af formand Lars Bonde Eriksen

Med de store forandringer der finder sted indenfor erhvervsskoleområdet - ikke bare strukturelt, men også på uddannelse og styringsniveau - er der behov for at skabe en fælles faglig platform. En faglig platform hvor de mennesker der skal arbejde og levere i dette system, har et fælles holdepunkt hvor man kan udvikle og dyrke sin faglighed i samarbejde med kollegaer.

TAT/STATE har sendt en invitation til HL om på lederområdet at indlede et tæt samarbejde rundt på landets erhvervsskoler. Her skaber fusionerne faglige miljøer. Her giver det god mening, at man som leder finder sammen og taler om de udfordringer man står med. De store strukturelle og indholdsmæssige forandringer og udfordringer er de samme; uanset om man er på den merkantile eller den tekniske side af hegnet.

Det er ikke kun underviserne der bliver påvirket af reformerne; også lederne står overfor nogle meget store forandringer i deres lederrolle. Her er der behov for styrke og udvikle de faglige fællesskaber, således at de kan medvirke til at understøtte de enkelte ledere i de nye roller/opgaver som fremtiden bringer.

Ved at lave fællesskaber på tværs af organisationsdannelser, vil man kunne bringe dagligdagen ind i det faglige arbejde. Lederne færdes netop side om side i hverdagen og står med de samme spørgsmål og udfordringer.

Det er mit håb og forventning, at tanken vil slå rod og at vi her i foråret kan søsætte ideen. Samarbejdet skal bygges op lokalt på de enkelte erhvervsskoler, så der kommer motivation og ejerskab i arbejdet.  TAT og HL vil centralt støtte op om initiativer og faglige emner der måtte have behov for politisk støtte, fx løn- og arbejdsforhold.  

Jeg vil ønske jer alle en god påske. 

Ledere i TAT

25 - 30% af TATs medlemmer er ansat i stillinger med ledelsesansvar eller i egentlige lederstillinger.

  • TAT kender de særlige udfordringer. Derfor arbejder vi også målrettet med ledernes løn, ansættelses- og arbejdsvilkår, kompetencer og udfordringer.
  • TAT tilbyder ledere præcis information om faglige forhold og uddannelse rettet mod ledere.

Hos TAT er der adgang til faglig service når som helst det passer ind i en travl kalender. Vi bestræber os på at levere så hurtige svar som muligt.

 

 

TAT klar til kontraktansættelse

TAT har valgt at følge op på kontraktansættelse, da vi oplever, at denne ansættelsesform vinder frem – også på de områder, hvor vi har forhandlingsret og dermed organiserer medlemmer.

Vi har valgt at dele emnet op i to dele: Et der gælder i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, og et, der gælder for øvrige kontraktansættelser. Til begge områder er der materiale, som kan tjene til vejledning og støtte samt skabeloner for selve kontrakterne.

Hvis TAT vurderer, at der er behov for advokatbistand i forbindelse med indgåelse af en kontrakt vil TAT sætte det enkelte medlem i forbindelse med foreningens advokat. Den faglige konsulent i TAT's sekretariat er bindeleddet mellem advokaten og det enkelte medlem. Den faglige konsulent kan kontaktes på mail tat@remove-this.tat.dk 

 

Læs mere om kontraktansættelse her, hvor du også finder "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten", forslag til Ansættelseskontrakt samt vejledning herom.