Mission & Vision

Mission

TAT’s mission er varetagelse af alle sider af medlemmernes faglige interesser vedrørende ansættelses- og pensionsforhold, eller faglige interesser der harmonerer hermed.

Foreningen skal opfattes som en gruppe mennesker, der ønsker at varetage nogle fælles interesser af økonomisk, uddannelsesmæssig og kollegial karakter - i fællesskab.

TAT vil opfattes som en fagforening, men medlemmerne har ikke en fælles faglig identitet at bygge denne opfattelse på, de udøver ikke samme fag - TAT er rummelig.

Værdier

TAT’s fundament hviler på nogle grundlæggende værdier, som er udgangspunktet for de normer og standarder, vi arbejder efter: 

 • Troværdighed. TAT ønsker at være troværdig både i forhold til medlemmerne og over for vore modparter. TAT er troværdig, fordi vi gør hvad vi siger.
  - Troværdighed giver tillid, tillid giver muligheder og peger frem.

 • Rummelighed. TAT skal være rummelig ved at have personer af alle stillingskategorier som medlemmer. Og ved at give alle medlemmer uden undtagelse en fair og fornuftig behandling.
  - Hos TAT er mennesket i centrum, ikke foreningen.
   
 • Fornyende. TAT skal være fornyende både i sit forhold til de grupper af ansatte i offentlige, selvejende og private institutioner mv., der har mulighed for medlemskab. Samt ved at have mulighed for at optage og organisere medlemmer, der ikke kun er bundet til tjenestemands- og tjenestemandslignende ansættelsesformer.
  - TAT ser fornyelse som flere muligheder - at følge med tiden, er at varetage medlemmernes interesser.

Vision

Foreningen vil varetage alle medlemmernes forskelligartede interesser inden for foreningens rammer, uanset arbejdsplads, stilling eller organisatorisk placering.

TAT vil altid have det enkelte medlem i centrum.

TAT’s vision er til stadighed at være en rummelig, kompetent og fornyende organisation med troværdighed som naturlig og central følge.