TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Kontakt til sekretariatet

Kontakt til sekretariatet:

  • Telefontid tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10 - 12. Tlf. 2398 2119
  • E-mail til sekretariatet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Sekretariatet er ekstraordinært lukket da TAT holder Delegeretmøde og TAT-Træf torsdag den 19. april og fredag den 20. april 2018.
Haste sager kan sendes til tat@remove-this.tat.dk med angivelse af HASTER i emnefeltet, vi vil så svare når det er muligt.

 

 

 

Præsentation af TAT

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT har pr. 01. januar 2012 730 aktive medlemmer (næsten lige mange kvinder og mænd) fordelt over stort set hele Danmark.

Foreningens formål er, at varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser vedrørende ansættelses og pensionsforhold. TATs medlemmer udøver ikke samme fag (erhverv).

TATs formål er endvidere at varetage alle medlemmernes forskelligartede interesser uanset stilling, arbejdsplads eller organisatorisk placering.

Foreningens udøver sin virksomhed gennem delegeretmødet, hovedbestyrelsen, lokalafdelingen og tillidsmændene.

...

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd støtter ikke politiske partier.

Der findes en lov om bidrag til politiske partier, hvorefter fagforeninger skal respektere og sikre, at medlemmerne selv bestemmer, om de via deres kontingent vil støtte politiske partier og andre partipolitiske formål. Det skal ske ved, at fagforeningen hvert år giver medlemmerne mulighed for at give besked, hvis de ikke ønsker at støtte.

TAT er tilsluttet hovedorganisationen FTF, og FTF er et fællesskab af faglige organisationer, der er uafhængige af partipolitiske interesser. Derfor har Justitsministeriet godkendt, at FTF's organisationer - og dermed TAT - ikke behøver at spørge hvert enkelt medlem eller lægge en blanket herom på hjemmesiden.

TAT opfylder sin pligt ved at oplyse, at medlemmerne ikke giver økonomisk støtte til politiske partier eller partipolitiske formål.

Det er hermed gjort.