TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Kontakt til sekretariatet

Kontakt til sekretariatet:

  • Telefontid tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10 - 12. Tlf. 2398 2119
  • E-mail til sekretariatet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Sekretariatet er ekstraordinært lukket da TAT holder Delegeretmøde og TAT-Træf torsdag den 19. april og fredag den 20. april 2018.
Haste sager kan sendes til tat@remove-this.tat.dk med angivelse af HASTER i emnefeltet, vi vil så svare når det er muligt.

 

 

 

FAGLIG service

Det er en god idé at være medlem af en organisation, der kan varetage lige netop dine interesser.

Hvis du ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation står du helt alene i alle spørgsmål på din arbejdsplads.

I dag er det vigtigere end nogen sinde, at have en stærk organisation i ryggen. Både når det gælder forhandling af lønvilkår og generelle eller særlige arbejdsvilkår.

Som medlem af TAT:

  • Sikres det, at din forhandlingsberettigede organisation taler med størst mulig vægt, når forholdene for de offentligt ansatte skal forhandles.
  • Kan du via din lokale tillidsmand få indflydelse på den lokale arbejdstilrettelæggelse, personalepolitik, arbejdsmiljø, anvendelse af ny teknologi m.m.
  • Kan du få professionel hjælp og vejledning fra et velfungerende sekretariat, der løbende følger udviklingen inden for lige netop dine relevante arbejdsforhold.

Foreningen yder bistand i form af rådgivning. Vores rådgivning og digitale forum gør, at alle uanset sted og tid altid har adgang til faglig rådgivning.

Foreningens sekretariat fungerer som det daglige bindeled mellem foreningens interessenter. Og sekretariatet er tirsdag, torsdag og fredag bemandet og kan kontaktes i telefontiden eller på mail. 

Klik her for kontakt -> sekretariatet