TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Kontakt til sekretariatet

Kontakt til sekretariatet:

  • Telefontid tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10 - 12. Tlf. 2398 2119
  • E-mail til sekretariatet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Sekretariatet er ekstraordinært lukket da TAT holder Delegeretmøde og TAT-Træf torsdag den 19. april og fredag den 20. april 2018.
Haste sager kan sendes til tat@remove-this.tat.dk med angivelse af HASTER i emnefeltet, vi vil så svare når det er muligt.

 

 

 

21. december 2017

En vigtig "julehilsen om pension"

Så er finansloven i hus og i kølvandet på den kom en række love igennem på pensionsområdet.

Vær opmærksomme på ændringer i reglerne efter nytår. Vil man sikre sig de ”gamle regler” skal der tegnes pensionsforsikringer inden nytår, det gælder ikke bare for en selv, men også for evt. børn og børnebørn!

Det var måske en god julegave at give til sig selv og/eller familien.

Få overblikket her