TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Kontakt til sekretariatet

Kontakt til sekretariatet:

  • Telefontid tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10 - 12. Tlf. 2398 2119
  • E-mail til sekretariatet vil blive besvaret hurtigst muligt.

 

 

6. oktober 2017

Fair og frie forhandlinger

Af: Formand Lars Bonde Eriksen

Det er et fundament for den danske model, at der er reelle forhandlinger mellem arbejdsgiver og arbejdstagere. Derfor har det været meget vigtigt forud for OK-18, at man får gjort arbejdsgiverne klart, at de grundlæggende ting og rammer er på plads.

Derfor har Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Forhandlingsfællesskabet sendt et brev til arbejdsgiverne at man tillægger det afgørende betydning, at der på undervisningsområdet indgås forhandlinger om arbejdstid med henblik på at få en aftale på plads.

Viljen til at få lavet en arbejdstidsaftale på undervisningsområdet er meget vigtig i forhold til at se den danske model som en institution, hvor vi sammen løfter resultater hjem til gavn for alle på det offentlige arbejdsmarked.

Læs 

Fælles brev fra CFU og FF

Pressemeddelelse møde CFU FF

Tjenestemændenes låneforening

Oplysninger om Halvårsmeddelelse fra Tjenestemændenes Låneforening findes på deres hjemmeside under Nyt fra TL

Bente Sorgenfreys blog

Er du interesseret i at læse mere, kan du læse Bente Sorgenfreys blogindlæg her.