TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Kontakt til sekretariatet

Kontakt til sekretariatet:

  • Telefontid tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10 - 12. Tlf. 2398 2119
  • E-mail til sekretariatet vil blive besvaret hurtigst muligt.

NB: TAT er lukket fra fredag den 22. december 2017 frem til tirsdag den 2. januar 2018. Ved HASTER sager, kan der sendes en mail til tat@remove-this.tat.dk denne vil blive tjekket torsdag den 28. december og fredag den 29. december og vi vil så vende tilbage så hurtigt som muligt.

 

 

4. december 2017

Hvorfor nu det?

Af: Formand Lars Bonde Eriksen

I Børsen, mandag morgen, kan man læse at lønninger i det offentlige arbejdsmarked har haft fri leg siden 2015. dette på trods af at der ved aftaleforhandlingerne i 2015 blev aftalt yderligere forringelse af den kendte reguleringsordning – ved indførsel af Privatlønsværnet.

Privatlønsværnet var et krav fra Finansministeriet og dermed arbejdsgiveren hvorved den mere korrekte og tidstro regulering mellem private og offentlige lønninger blev ensidigt til fordel for arbejdsgiveren. Det er derfor helt utroligt, at skulle læse at der i det offentlige skulle have været en vild lønfest helt uden sammenhæng med det der er foregået på det private område. Sandheden er at de offentlige lønninger med den nugældende regulering har oplevet stilstand og i bedste fald forsinket regulering, dette med afsæt i den justerede reguleringsordning.

Aftaleparterne skal medio december udveksle krav til aftaleforhandlingerne 2018, hvorfor Finansministeriet klart har en interesse i, at få de offentlige ansattes lønninger udskreget som urimeligt høje og dermed en kilde til problemer ved finansiering til hele den offentlige sektors virke. Sandheden er, at hvis man vil fastholde og rekruttere til den offentlige sektor, skal de ansatte bydes ordentlige løn og ansættelsesvilkår.

Artiklen i Børsen kan derfor kun læses som et forsøg på, endnu en gang at tegne et skræmmebillede at løn-udgiften i den offentlige sektor.

Samlet må det stå klart:

Privatlønsværnet blev født i synd ved OK15 og skal væk Tilbage til en reguleringsordning uden skævvridning. Nok og nokLøn til offentligt ansatte er ikke en udgift men en investering i vores fælles velfærd

Tjenestemændenes låneforening

Oplysninger om Halvårsmeddelelse fra Tjenestemændenes Låneforening findes på deres hjemmeside under Nyt fra TL

Bente Sorgenfreys blog

Er du interesseret i at læse mere, kan du læse Bente Sorgenfreys blogindlæg her.